Finansiële Bestuursdienste
Financial Management Services
TUIS DIENSTE PERSONEEL SAICA & SAIPA KLERKSKAPSteinberg & Kie

“Dit is nie die werkgewer wat die salarisse betaal nie, hy hanteer net die geld. Dit is die produk wat die salarisse betaal.” - Henry Ford

  • Steinberg & Kie is ‘n Nelspruit gebaseerde firma wat dienste oor die breë rekeningkundige spektrum lewer.
  • Ons is passievolle en begeesterde individue wat ons beywer vir professionele en persoonlike diens. Hierdie benadering verseker dat ons ‘n voorkeur rekeningkundige speler in die Laeveld is.
  • Diversiteit word bereik deur personeel te plaas in areas waar hulle in belangstel. Deur paradigmas en benaderings te konsolideer, verseker ons dat kliënte gediens en bygestaan word met die beste advies moontlik. Ons is ‘n trotse firma wat kliënt tevredenheid en waarde vir geld najaag. Ons tevrede kliënte is 'n bewys daarvan.
  • Elke besigheid is uniek en daarom hanteer ons dit as sulks. Ons fokus op oplossings om waarde en winsgewendheid te optimaliseer deur seker te maak dat die besigheid na die beste moontlike manier gestruktureer en bestuur word.
  • Ons perspektief en reputasie maak ons die regte vennoot vir dinamiese besighede.


Steinberg & Co

People always ask me where they should go to work, and I always tell them to go to work for whom they admire the most.” - Warren Buffet

  • Steinberg & Co is a Nelspruit based accounting and audit firm.
  • We are a firm with passionate and talented individuals who deliver personal service on a professional level. This success recipe has ensured that we are a firm of choice.
  • Diversity is utilised by empowering people in areas of their interest. By consolidating outlooks and approaches, we ensure that our clients are lead and supported with the best possible advice and services. We pride ourselves in being a preferred service provider that focus on fulfilment of client needs and value for money, as we believe our growing client base is testimony to.   
  • We know that every business venture is unique and review each on its own merits to address the trends as they emerge. We focus on solutions that increase value and profitability by assessing all the possible factors and role players ensuring your business is optimally structured, governed and managed for growth.
  • Our holistic perspective and track record make us the right partner for a dynamic, high-growth businesses.


Kontak ons gerus om jou portefeulje van finansiële behoeftes te bespreek
Nelspruit
Liebenbergstraat 6, Nelspruit, 1200
T: 013 752 2080
E: admin@sberg.co.za
Malelane
Posbus, Malelane, 1320
T: 013 790 0375
E: admin@sberg.co.za